Wszyscy nauczyciele Przedszkola nr 99 posiadają wysokie kwalifikacje pedagogiczne oraz nadal się dokształcają.

Dyrektor

Ewa Jakowlew

Nauczyciele grupy I
p. Ewa J.
p. Anna H.
p. Marzena W.
pomoc nauczyciela – p. Teresa O.
pracownik obsługi – p. Dorota K.

Nauczyciele grupy II a
p. Dorota T.
p. Marzena W.
pomoc nauczyciela – p. Jola P.
pracownik obsługi – p. Barbara Ż.

Nauczyciele grupy II b
p. Maria M.
p. Agnieszka Ś.
pracownik obsługi – p. Violetta G.

Nauczyciele grupy III
p. Danuta M.
p. Dorota T.
pracownik obsługi – p. Ewa M.

Nauczyciele grupy IV
p. Danuta G.
p. Maria M.
pracownik obsługi – p. Bożena R.

LOGOPEDA
p. Katarzyna M.

środa 7.00-10.00

czwartek 7.00-16.30

 

PSYCHOLOG

p. Agnieszka Piechota

Dyżury Psychologa w  przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 w I semestrze odbywać się będą w środy i/lub czwartki w godzinach 8.00-11.00

październik: 10, 24 – środa, 18 -czwartek

listopad: 14,28 -środa

grudzień: 12-środa, 17 -czwartek

styczeń: 9, 23 – środa, 17-czwartek

luty: 7 -czwartek, 13,27 – środa

Psycholog zaprasza rodziców na spotkania, konsultacje, porady w godzinach dyżurów do Przedszkola oraz do Poradni. Wizyty nie wymagają skierowań, są bezpłatne. Można dzwonić do Poradni w poniedziałki  godz. 8.00-12.00, wtorki 8.00-13.00 lub piątki 14.00-19.00