Wszyscy nauczyciele Przedszkola nr 99 posiadają wysokie kwalifikacje pedagogiczne oraz nadal się dokształcają.

Dyrektor

Ewa Jakowlew

Nauczyciele grupy I
p. Ewa J.
p. Anna H.
p. Marzena W.
pomoc nauczyciela – p. Teresa O.
pracownik obsługi – p. Dorota K.

Nauczyciele grupy II 
p. Danuta G..
p. Maria M..
pomoc nauczyciela – p. Jola P.
pracownik obsługi – p. Bożena R..

Nauczyciele grupy IIIa
p. Marzena W..
p. Dorota T.
pracownik obsługi – p. Violetta G.

Nauczyciele grupy IIIb
p. Maria M.
p. Agnieszka T.
pracownik obsługi – p. Barbara Ż.

Nauczyciele grupy IV
p. Danuta M.
p. Dorota T.
pracownik obsługi – p. Ewa M..

LOGOPEDA
p. Katarzyna M.(zwolnienie lekarskie)

p. Ewelina Chmielewska

poniedziałek 8.00-13.00

środa  8.00-16.00

 

PSYCHOLOG

p. Agnieszka Piechota

Dyżury Psychologa w  przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 w II semestrze odbywać się będą w  środy w godzinach 12.00-15.00

styczeń  : 8; 22

luty : 5; 26

marzec : 4; 18

kwiecień: 1; 15

maj: 6; 20

czerwiec: 3; 17

Psycholog zaprasza rodziców na spotkania, konsultacje, porady w godzinach dyżurów do Przedszkola oraz do Poradni. Wizyty nie wymagają skierowań, są bezpłatne. Można dzwonić do Poradni w poniedziałki  godz. 8.00-12.00 i we  wtorki 9.00-14.00