Dyrektor

Ewa Jakowlew

Kierownik  gospodarczy

Dominika Grzegorczuk

Nauczyciele grupy I
p. Ewa J.
p. Anna H.
pomoc nauczyciela – p. Teresa O.
pracownik obsługi – p. Dorota K.

Nauczyciele grupy II 
p. Danuta T.
p. Marzena W..
pracownik obsługi – p. Jolanta P.

Nauczyciele grupy III
p. Danuta M.
p. Agnieszka Ś.
pracownik obsługi – p. Barbara K.

Nauczyciele grupy IV
p. Danuta G..
p. Małgorzata Sz.
pracownik obsługi – p. Bożena R.

LOGOPEDA

p. Ewelina Ch.

JĘZYK ANGIELSKI 

p. Alicja K.

TAŃCE

p. Kalina G.

RYTMIKA

p. Małgorzata M.

PSYCHOLOG

p. Agnieszka Piechota