Szanowni Rodzice

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 7 marca br. o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając:

  • numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka,

lub

  • numer indentyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki pierwszego wyboru,

Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 22 marca do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Złożenie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) potrwa do 23 marca do godz. 16.00.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych_2023_2024   

Українська версія

Q&A_rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych_2023_2024

Українська версія

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkolach podstawowych 2023_2024

Українська версія

https://edukacja.um.warszawa.pl/oddzialyprzedszkolne

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-specjalne1

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami ogólnymi dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli umieszczonymi na stronie BIURA EDUKACJI  https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci5