HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2021-2022

kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_0

Szanowni Państwo

Poniżej umieszczamy link do Elektronicznego systemu rekrutacyjnego

Zarejestrowany w systemie wniosek:

1. Można wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w przedszkolu  pierwszego wyboru (wybranym na pierwszym miejscu listy preferencji). Do wniosku, należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

2. Można podpisać wniosek za pomocą Profilu Zaufanego. Warunkiem skorzystania z tej opcji:
– Jest posiadanie przez rodziców/opiekunów prawnych Profilu Zaufanego.
– Dołączenie do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów w formie załączników.

Uwaga!
Jeśli wniosek zostanie zarejestrowany w systemie, ale nie zatwierdzony przez przedszkole/szkołę pierwszego wyboru – NIE BĘDZIE BRAŁ UDZIAŁU W PROCESIE  REKRUTACJI !!!

Od wtorku, 2 marca, rodzice mogą już składać wnioski o przyjęcie swoich dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych.
Lista i oferta edukacyjna przedszkoli i szkół podstawowych – dla dzieci ubiegających się o przyjęcie – zostanie udostępniona w elektronicznym systemie rekrutacji 2 marca o godz. 13.00.
Od 2 marca do 18 marca rodzice będą mogli wypełnić w elektronicznym systemie rekrutacyjnym wniosek o przyjęcie lub zgłoszenie do klasy pierwszej i po podłączeniu dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów oraz podpisaniu go profilem zaufanym przesłać do przedszkola lub szkoły podstawowej.
Możliwe będzie również, do 19 marca, do godz. 16.00, złożenie wniosku/zgłoszenia w wersji papierowej. Jednak ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne rekomendujemy przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych za pomocą systemu rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 obowiązują kryteria ustawowe – określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz samorządowe (określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z 9 lutego 2017 r. ze zm.).
W rekrutacji do klas pierwszych obowiązują kryteria określone w uchwale Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia.
Wniosek o przyjęcie można składać do przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. Nie ma ograniczenia liczby przedszkoli i szkół, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka.
23 kwietnia rodzice będą mogli sprawdzić, do której placówki dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.
Od 23 kwietnia do 29 kwietnia do godz. 16.00 rodzice będą potwierdzali wolę zapisu dziecka do przedszkola (lub szkoły), do którego zostało zakwalifikowane.
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 4 maja o godz. 13.00.
WSZELKIE POTRZEBNE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAKŁADCE O NAS