RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

7.00-8.10 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne lub z niewielką
pomocą nauczyciela, praca indywidualna lub w małych zespołach.
Indywidualne konsultacje z rodzicami.

8.10-8.20 Powitanie, zabawa ruchowa.

8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania-kształtowanie czynności
samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

8.30-9.00 Śniadanie-Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie
posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej
postawy.

9.00-9.15 Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć.

9.15-9.30 Zajęcie edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę programową i wybrany
program.

9.30-10.15 Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci.

10.15-10.30 Picie soku owocowego lub spożywanie owoców, warzyw-
uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania,
kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.

10.30-11.45 Czynności samoobsługowe, pobyt w ogrodzie przedszkolnym
/gry, zabawy, obserwacje przyrodnicze/spacery, wycieczki/.

11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu-czynności samoobsługowe, kształtowanie
nawyków higienicznych i kulturalnych.

12.00-12.30 Obiad- Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie
posiłku, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia, kształtowanie
nawyków kulturalnych.

12.30-13.00 Przygotowanie do odpoczynku poobiedniego-kształtowanie
czynności samoobsługowych, słuchanie czytanej dzieciom literatury
w ramach udziału przedszkola w kampanii CPCD/poezja i proza
dziecięca/

13.00-14.10 Odpoczynek poobiedni – umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach
dodatkowych zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego
i możliwościami dzieci.

14.10-14.25 Przygotowanie do podwieczorku-czynności
samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych
i kulturalnych.

14.25-14.30 Zabawa ruchowa

14.30-15.00 Podwieczorek- zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie
posiłku, kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.

15.00-17.00 Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej działalności
dzieci oraz kształtowanie umiejętności społecznych poprzez udział
dzieci w różnorodnych zabawach w sali lub na
powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi. Kontakty indywidualne
z rodzicami. Czynności porządkowe i organizacyjne.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

7.00-8.10 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne lub z niewielką
pomocą nauczyciela, praca indywidualna lub w małych zespołach.
Indywidualne konsultacje z rodzicami.

8.10-8.20 Powitanie, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania-kształtowanie czynności
samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

8.30-9.00 Śniadanie – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,
zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej
postawy.

9.00-9.15 Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć.

9.15-9.45 Zajęcie edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę programową i
wybrany program. Zajęcia z religii organizowane w każdy wtorek na
życzenie rodziców.

9.45-10.00 Picie soku owocowego lub spożywanie owoców, warzyw-
uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania,
kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.

10.00-10.30 Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci

10.30-11.45 Czynności samoobsługowe, pobyt w ogrodzie przedszkolnym
/gry, zabawy, obserwacje przyrodnicze/,spacery, wycieczki/.

11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu-czynności samoobsługowe, kształtowanie
nawyków higienicznych i kulturalnych.

12.00-12.30 Obiad- Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie
posiłku, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia, kształtowanie
nawyków kulturalnych.

12.30-13.00 Odpoczynek poobiedni w trakcie czytania dzieciom literatury
w ramach udziału przedszkola w kampanii CPCD/poezja i proza
dziecięca/.

13.00-13.20 Zajęcie edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę
programową i wybrany program.

13.20-14.15 Zabawy swobodne dzieci, umożliwienie dzieciom udziału w
zajęciach dodatkowych zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska
lokalnego i możliwościami dzieci.

14.15-14.25 Przygotowanie do podwieczorku-czynności samoobsługowe,
kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.
14.25-14.30 Zabawa ruchowa

14.30-15.00 Podwieczorek- Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie
posiłku, kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.

15.00-17.00 Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej działalności
dzieci oraz kształtowanie umiejętności społecznych poprzez udział
dzieci w różnorodnych zabawach w sali lub na
powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi Kontakty indywidualne
z rodzicami. Czynności porządkowe i organizacyjne