Przedszkole nr 99 im. Misia Wojtka

ul. Siewierska 3

02-360 Warszawa

tel. 22 822-23-32

p99@edu.um.warszawa.pl

dgrzegorczuk@edu.um.warszawa.pl

Przedszkole czynne jest w godz. 7.00 -17.00

DZIECI PRZYPROWADZAMY DO GODZ. 8.30