Szkolenie dla Rodziców

Admin/ 19 listopada, 2020/ Uncategorized

PONIŻEJ LINK DO SPOTKANIA  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc0ZjZmZDktYzkzYy00ZGVjLWIzMGEtYTUwMjFkNmMyYTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Admin/ 12 listopada, 2020/ Uncategorized

Kolejna odsłona galerii przedszkolnych prac: GRUPA I GRUPA II GRUPA III GRUPA IVa GRUPA IVb