admin/ październik 29, 2021/ Uncategorized

 

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje o trwającej Kampanii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności pn. „Wybieraj bezpieczną żywność” organizowaną przy udziale Głównego Inspektora Sanitarnego. W ramach Kampanii zostały zaplanowane webinaria organizowane przez Oddział Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie. Tematyka ujęta w webinariach będzie dotyczyła działalności Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), wymagań bezpieczeństwa i higieny żywności oraz substancji dodatkowych w żywności. Szkolenia są kierowane do osób w wieku 25-45 lat ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców.
Planowane są dwa terminy webinariów: 04.11.2021 godzina 11.00 oraz 04.11.2021 godzina 16.00

Webinarium (I termin) odbędzie się dnia 4 listopada 2021 r. w godzinach 11.00 – 12.00
na platformie „TEAMS”. Omówione zostaną m.in. tematy dotyczące substancji dodatkowych
w żywności, wymagań higienicznych oraz działalności Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Informacje na temat kampanii na stronie internetowej:
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl.

LINK do spotkania

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmEyOTI4MjctYTE5Ny00NTk2LTg5NmEtZWQyYzU5ZjhlMjU3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d199abcb-a8c2-45c6-a354-752e28ae0808%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c9c234a9-24fe-42e3-be8c-a88937f69087&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

INSTRUKCJA
1. Po wklejeniu linku w pasek przeglądarki lub po kliknięciu w link zostaną Państwo
przekierowani na stronę Microsoft Teams, za pośrednictwem której odbędzie się
spotkanie.
2. Komunikator nie wymaga rejestracji, zakładania konta lub posiadania aplikacji Teams.
3. Po uruchomieniu linku wyświetli się komunikat z pytaniem, czy dołączą Państwo poprzez
aplikację czy stronę web.
4. Jeśli nie posiadają Państwo aplikacji, zalecamy skorzystanie z wersji web.
5. Następnie klikamy w pole “Dołącz” i wówczas powinni Państwo zostać przekierowani do
samego spotkania.
6. Prosimy o zaznaczenie ikonki „Dźwięk z komputera”, następnie prosimy zaznaczyć
„Dołącz teraz” (opcjonalnie dla osób posiadających aplikację Teams).
7. Prosimy o wyłączenie dźwięku oraz obrazu podczas trwania webinarium

Share this Post

Leave a Comment